Nikita Proshin | Việt Nam

CHÀO! Tôi đến từ năm 1994, đến từ Omsk và Đà Lạt. Tôi sống khắp thế giới và làm video

Phương tiện truyền thông xã hội của tôi

Các thành phố đã ghé thăm