นิกิต้า โปรชิน | เวียดนาม

สวัสดี! ฉันมาจากปี 1994 จากออมสค์และจากดาลัด ฉันอาศัยอยู่ทั่วโลกและทำวิดีโอ

โซเชียลมีเดียของฉัน

เยี่ยมชมเมืองต่างๆ